Kosten en vergoeding

Vanaf 2022 is het DBC-systeem vervangen door het Zorgprestatiemodel. Het verschil is dat er nu wordt gedeclareerd per consult. De kosten per consult zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Er zal in de meeste gevallen sprake zijn van diagnostiekconsulten (ook intakegesprekken) of behandelconsulten. Alleen de directe tijd met de client wordt gefactureerd en gedeclareerd. De indirecte tijd de die behandelaar maakt is hier in meegenomen. Dit betekent ook dat diagnostiekconsulten duurder zijn dan behandelconsulten. 

Vergoeding via uw zorgverzekeraar

PSYTIJK is aangesloten bij Vicino NHN, wat betekent dat contractering van zorgverzekeraars loopt via Vicino NHN. Vicino NHN heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars  overeenkomsten gesloten. Dat betekent dat u volledige vergoeding ontvangt voor de behandeling uit de basisverzekering. De factuur zal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Uw eigen risico (van minimaal 385 euro) wordt wel altijd eerst aangesproken.

 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding via de zorgverzekering is het volgende nodig:

  • een geldige verwijsbrief (meestal verwijst de huisarts direct via Zorgdomein). Om de zien waar een verwijsbrief aan moet voldoen zie: link 

  • het polisnummer van uw zorgverzekering; 

  • uw Burgerservicenummer (BSN);

  • een identiteitsbewijs (ter controle/inzage)

  • de klachten voldoen aan de criteria van een diagnose (dit wordt ook ingeschat door de huisarts en tijdens de telefonische screening)

 

Een aantal psychiatrische stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde zorg in de GGZ. Het gaat hierbij onder andere om hulp bij problemen met werk, zoals overspanning en burnout, hulp bij relatieproblematiek en de behandeling van aanpassingsstoornissen, bijvoorbeeld na echtscheiding, bij rouw en verlies van werk.

 

Omzetplafonds

Bij de verzekeraars die vallen onder de volgende noemers is er sprake van een omzetplafond: Achmea/ Zilveren Kruis, DSW, Menzis, VGZ en ASR. Dit betekent dat wanneer het omzetplafond (bijna) is bereikt, er geen cliënten meer kunnen worden aangenomen van deze verzekeraars. U kunt in deze situatie contact opnemen met uw zorgverzekeraar of zij hier iets in kunnen betekenen. Voor de overige zorgverzekeraars (die niet vallen onder bovengenoemde noemers), geldt geen omzetplafond.

 

Op dit moment geldt er een aanmeldstop voor 1 verzekeraar, namelijk: CZ (hieronder vallen ook: CZ Direct, Just CZ, OHRA, Nationale Nederlanden).

Zelf betalen

Er is ook de mogelijkheid om uw behandeling zelf te betalen. U krijgt de factuur direct na de sessie en dient dan per pin te betalen. (Deze facturen kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.)

U kunt telefonisch contact opnemen om te vragen naar de tarieven hiervan.

Het kan zijn dat uw werkgever bereid is deze kosten te betalen.

Afzeggen of No-Show

Wanneer u verhinderd bent voor een afspraak kunt u telefonisch/ per voicemail afmelden, tenminste 24 uur voor de afspraak.

Mocht u niet op komen dagen of de afspraak te laat annuleren, dan wordt het No-Show-tarief van 50,- euro gefactureerd.

Let op: een factuur voor een no-show wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.