Tevredenheid clienten

Bij ieder afgerond behandeltraject wordt vevraagd een tevredenheidsvragenlijst in te vullen. De vragenlijst die hiervoor gebruikt wordt is de CQ-Index. Dit is een korte vragenlijst waarin de client op verschillende onderwerpen zijn tevredenheid kan delen. Dit zijn onderwerpen zoals: bereikbaarheid, uitleg over behandelmethode, samen beslissen, uitvoereing van de behandeling etc. PSYTIJK houdt jaarlijks bij wat de gemiddelde score is op deze CQ-index.

Over het jaar 2023 behaalde psytijk een gemiddeld cijfer van 8,6 (op een schaal van 0-10). Van de afgeronde behandeltrajecten in 202 heeft 85% deze vragenlijst ingevuld.

 

Uitgesplitst naar de volgende schalen scoorde Psytijk als volgt (op een schaal van 1-5):

  • Bejegening: 4,8
  • Informatie behandeling: 4,5
  • Samen beslissen: 4,7
  • Uitvoering behandeling: 4,5

Een verbeterpunt dat PSYTIJK heeft voor het komende jaar, is informatie richting de client over de behandeling te vergroten door het versturen van informatie via het E-healthplatform.