Behandelmethoden

Cognitieve gedragstherapie (CGT): Binnen cognitieve gedragstherapie wordt er enerzijds gekeken naar welke gedachten het problematische gedrag en gevoel waar u last van heeft verklaren en wordt met u onderzocht hoe realistisch deze zijn en of er wellicht andere, realistischere gedachten denkbaar zijn. Anderzijds wordt er gekeken naar welke gedragingen klachten in stand houden en of andere gedragingen meer helpend kunnen zijn. Cognitieve gedragstherapie is bij veel psychische klachten een bewezen effectieve therapie

Eye Movement reprocessing Desentisitation (EMDR): EMDR is een therapie voor mensen die last blijven hebben van de gevolgen van een schokkende of traumatische gebeurtenis. EMDR wordt volgens een vaste structuur uitgevoerd. Middels oogbewegingen wordt geprobeerd het trauma opnieuw te verwerken. EMDR is een bewezen effectieve behandeling met zeer snel resultaat. 

Oplossingsgerichte therapie: Bij oplossingsgerichte therapie wordt in mindere mate gekeken naar de klachten/ problemen/ het verleden, maar juist naar wat u hiervoor in de plaats wilt. Er wordt gefocust op wat u anders zou willen, hoe dit er uit zou zien en naar die situatie wordt er toegewerkt. In het begin wordt vaak ervaren dat het even wennen is omdat het een andere manier van denken is die u aanleert. Ook oplossingsgerichte therapie is een bewezen effectieve behandeling.

 

Momenteel volg ik een opleiding in:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT, "ekt"): Een vorm van gedragstherapie waarbij op een handige manier wordt geleerd hoe om te gaan met vervelende gedachten en gevoelens, zodat geïnvesteerd kan worden in dingen die u echt belangrijk vindt. Binnen ACT therapie worden enerzijds inzichten opgedaan, maar ook concrete nieuwe vaardigheden ontwikkeld. ACT is voor verschillende diagnosen (waaronder diverse depressieve en angststoornissen) een bewezen effectieve therapie.