Dossiervoering en cliëntenportaal

PSYTIJK hecht veel waarde aan uw privacy en aan transparantie. In het elektronisch cliëntendossier wordt uw dossier bijgehouden. Dit systeem is volgens geldende normen beveiligd. U kunt via het cliëntenportaal delen van uw dossier inzien. Na het eerste intakegesprek krijgt u inloggegevens om in het cliëntenportaal te kunnen. U kunt hier bijvoorbeeld de afspraken inzien of het opgestelde behandelplan. U heeft hierdoor de mogelijkheid om na te lezen wat is besproken en u kunt beoordelen of u zich kunt vinden in de beschrijvingen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u dit bespreken in de volgende sessie.

De volgende onderdelen maken onder andere deel uit van uw cliëntendossier:

  • Persoonsgegevens
  • De verwijsbrief van de huisarts
  • De afspraakdata
  • Intakeverslag
  • Behandelplan
  • Behandelsessieverslagen
  • Ingevulde vragenlijsten
  • Eventuele privacyverklaringen
  • Brieven gericht aan de huisarts mits u hier toestemming voor heeft gegeven (na intake, na afsluiting en wanneer nodig extra correspondentie)
  • Eventueel verslaglegging van eerdere behandelingen welke u heeft overlegd