Voor wie

De praktijk biedt kortdurende psychologische behandelingen in de generalistische basis-GGZ voor mensen van 18 jaar en ouder. De generalistische basis-GGZ staat voor kortdurende psychologische hulp voor milde tot licht complexe problematiek. De klachten die passen binnen de basis-GGZ zijn meestal te behandelen in ongeveer 5 tot 12 gesprekken. De huisarts zal helpen met inschatten of uw klachten passen binnen de basis-GGZ of de gespecialiseerde GGZ (waar langere behandelingen mogelijk zijn).

Een aantal voorbeelden van problematiek die passen binnen deze praktijk:

 • Licht tot matige depressieve klachten
 • Angst-gerelateerde klachten
 • Paniekklachten
 • Enkelvoudige traumaklachten.

Extra belangstelling behandelaren

Behandelaar Marlieke van Rijt:

Klachten gerelateerd aan zwangerschap, opvoeding en/of ouderschap hebben extra mijn belangstelling, door enerzijds mijn interesse en anderzijds mijn kennis en ervaring in de kind- en jeugdpsychiatrie.

U kunt hierbij onder andere denken aan psychische klachten zoals angst, somberheid en trauma gerelateerd aan:

 • Een onvervulde kinderwens
 • Een miskraam
 • Tijdens of na de zwangerschap/ bevalling/ kraamtijd
 • De rol van ouder zijn
 • Opvoeding en mogelijk bepaalde zorgen om uw kind
 • Angst- of somberheidsklachten gerelateerd aan de rol van ouder zijn

Wanneer kunt u niet bij PSYTIJK terecht?

PSYTIJK richt zich op de kortdurende psychologische zorg (basis-GGZ). Om deze reden en ook door de kleinschaligheid van de praktijk, passen de volgende situaties niet binnen de praktijk.

 • Actuele crisissituaties of zeer crisis-gevoelige situaties
 • Zeer complexe problematiek (onder andere psychotische stoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, middelenmisbruik, forensische zorg)
 • Een hoog suïcide risico
 • Uitgebreide diagnostiek, zoals onderzoek naar ADHD, autisme, persoonlijkheidsstoornissen.

 In deze gevallen kunt u terecht bij multidisciplinaire instellingen waar gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) wordt geboden.