Kortdurend en generalistisch

PSYTIJK is een psychologiepraktijk die behandelt binnen de basis-GGZ. De basis-GGZ staat voor kortdurende en generalistische zorg. Dit betekent dat behandelingen bestaan uit 5 tot 12 gesprekken en dat de klachten laag tot matig complex zijn. Behandelaren in de basis-GGZ hebben een transdiagnostische blik, wat staat voor diagnose overstijgend. Uw hulpvraag is leidend en staat centraal in het behandetraject. Tegenover de basis-GGZ staat de specialistische GGZ. In de specialistische GGZ zijn klachten meestal complexer en kunnen behandelingen langer duren.

Keurmerk KORTDURENDE GENERALISTISCHE GGZ 

Psytijk heeft het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ. Dit keurmerk is te behalen bij het KIBG. Ieder jaar vindt er een zelfevaluatie plaats, waarbij psychologiepraktijken worden beoordeeld of zij voldoen aan het de criteria van het Kerumerk gericht op het kortdurend behandelen in de GGZ. Daarnaast biedt het KIBG ook kennisontwikkeling aan op het gebied van kortdurend behandelen, zoals workshops, webinars en een congres.