Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt sindsdien niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). PSYTIJK houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In het privacystatement staat hoe er binnen PSYTIJK om wordt gegaan met persoonlijke gegevens en wat uw eigen rechten hierin zijn.  Klik hieronder om het privacystatement van PSYTIJK te kunnen inzien.

Privacyverklaring

In de intake geef ik informatie over de mogelijkheid die als client heeft van het tekenen van een privacyverklaring. Middels deze verklaring geeft u aan dat bepaalde gegevens niet op de factuur richting de zorgverzekeraar komen en/ of gegevens niet worden aangeleverd aan de Nederlandse Zorgautoriteit voor onderzoek. De gegevens die de NZa gebruikt zijn niet direct identificeerbaar, echter zijn ze ook niet volledig anoniem. 

De inhoud van de volledige privacyverklaring vindt u hieronder: