Ontevreden/ Klacht

Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling, dan bent u altijd welkom om dit bespreekbaar te maken. Ik vind het belangrijk dat u, bij eventuele onvrede, de ruimte voelt om dit met mij te kunnen bespreken. Samen kunnen we kijken hoe dit op te lossen. Tijdens de evaluatiemomenten en ook gedurende de behandeling zal ik ruimte geven om te kunnen bespreken waar u wel of niet tevreden over bent. Daarnaast kunt u zelf tijdens een behandelafspraak, telefonisch of per beveiligde mail het contact zoeken om dit bespreekbaar te maken.

Mocht u vervolgens niet tevreden te zijn over de uitkomsten van deze bespreking, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie waarbij ik ben aangesloten. U kunt  contact opnemen met het NIP via  NIP@klachtencompany.nl of bel 088 – 234 16 01.

Een uitleg van de klachtenregeling van het NIP is hier te vinden: link