Procedure vanaf aanmelding

AANMELDING

Meestal wordt u door de huisarts of POH-GGZ via Vicino (ketenzorg) bij PSYTIJK aangemeld via het elektronische cliëntendossier. De verwijsbrief komt via dit systeem binnen. Mocht uw huisarts of POH-GGZ niet zijn aangesloten bij Vicino, dan kunt u een verwijsbrief meenemen naar het eerste consult. Zie voor meer informatie over aanmelden en de eisen aan een verwijsbrief: AANMELDEN.

Er zal binnen een week een korte telefonische screening plaatsvinden om te bespreken of uw hulpvraag past binnen de praktijk. Hierbij wordt ingeschat of uw hulpvraag passend is binnen de kortdurende basis-GGZ. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal er worden besproken waar u beter terecht kunt en zal dit ook aan de huisarts worden gecorrespondeerd.

NB Correspondentie aan de huisarts om informatie te geven over de behandeling bij start en einde van de behandeling, gebeurt alleen wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.

 

INTAKE

Als u aan de beurt bent voor een intake, zal deze telefonisch of per mail worden ingepland. Bij de start van de intake zullen uw gegevens kort worden gecontroleerd middels uw identiteitsbewijs. Er worden een aantal organisatorische onderwerpen besproken die onderdeel zijn van de behandelovereenkomst die wordt aangegaan als u in behandeling komt bij Psytijk. Ook wordt er aandacht besteedt aan een privacyverklaring die u kunt tekenen als client. Nadat deze zaken besproken zijn, wordt gestart met de inhoudelijke intake.

Er zullen één of twee intakegesprekken worden gevoerd en vervolgens een gesprek om het behandelplan te bespreken. Na het eerste intakegesprek zal een vragenlijst worden gestuurd (ROM-vragenlijst). Deze vragenlijst wordt aan het begin en het eind van de behandeling afgenomen om te kijken in hoeverre de klachten afnemen. U kunt deze vragenlijst thuis invullen via een ontvangen link. Soms worden er in de intakefase ook andere korte vragenlijsten afgenomen om meer zicht te krijgen op de klachten.

In het behandelplangesprek wordt met u besproken welke behandeldiagnose er zal worden gesteld. Ook wordt besproken welke behandelmethoden er mogelijk zijn en welke bij u en uw hulpvraag passen. In samenspraak wordt er voor een behandelmethode gekozen en worden er behandeldoelen opgesteld. De behandelmethoden, behandeldoelen en evaluatiemomenten worden vastgelegd in een behandelplan. Na de intakefase zal aan de huisarts worden gecorrespondeerd dat de behandeling is gestart. Er zal een korte samenvatting van het behandelplan worden bijgevoegd.

 

BEHANDELING

In het behandelplan gesprek is besproken hoe de behandeling er uit zal zien en wanneer er evaluatiemomenten zijn. Na dit gesprek zal de behandeling van start gaan.  Meestal wordt er wekelijks een behandelsessies gepland van 45 minuten. Bij sommige behandelvormen kan een behandelsessies 60 of 75 minuten in beslag nemen. Zie behandelmethoden voor een overzicht van de beschikbare behandelvormen binnen PSYTIJK. In de basis-GGZ worden kortdurende behandelingen geboden. Dit betekent dat een geheel traject uit meestal 5 tot 12 gesprekken bestaat. Hieronder vallen de intakegesprekken en de behandelgesprekken.

 

EVALUATIEMOMENTEN

Meestal wordt er om de 4 of 5 behandelsessies aan het eind van de sessies geëvalueerd. Er wordt stil gestaan bij hoe u de behandeling ervaart, hoe tevreden u bent en of u mogelijk andere ervaringen had verwacht. Er wordt besproken hoe verder en waar nodig wordt het behandelplan in samenspraak aangepast.

 

AFSLUITING BEHANDELING

Wanneer de behandeldoelen behaald zijn, kan de behandeling worden afgerond. In het laatste gesprek zal een eindevaluatie worden gehouden. De ROM-vragenlijst die u aan het begin van de behandeling heeft ingevuld, zult u nog een keer invullen. De resultaten hiervan worden direct meegenomen in de eindevaluatie. Na afsluiting van de behandeling zal dit ook kort worden gecorrespondeerd met de huisarts. Mochten de klachten niet voldoende verholpen zijn, dan kan de huisarts u doorverwijzen naar de specialistische GGZ, mits dit geïndiceerd is.