Kwaliteit

Als zorgprofessional, maar ook als praktijk moet er worden voldaan aan bepaalde wet- en regelgeving.  Op deze pagina kunt u hier meer informatie over vinden.

Beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen

Als GZ-psycholoog werk ik volgens de Beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). In de Beroepscode staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Deze beroepscode is hier in te zien.

Kwaliteitsstatuut

Als praktijk in de geestelijke gezondheidszorg is het verplicht om een Kwaliteitsstatuut te hebben. In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe een zorgaanbieder de zorg voor een cliënt organiseert en hoe bepaalde rollen, taken en verantwoordelijkheden worden uitgevoerd. Klik hieronder om het kwaliteitsstatuut te kunnen in zien.

Keurmerk basis-GGZ

PSYTIJK is in het bezit van het keurmerk basis-GGZ. Dit keurmerk creeert een netwerk van vooruitstrevende partijen die samen de kwaliteit van het kortdurend generalistisch handelenuitdragen en ontwikkelen. In het register van het keurmerk is te vinden welke zorgaanbieders voldoen aan de criteria van dit keurmerk.

Voor meer informatie klik hier.

Registratiecodes PSYTIJK

Praktijk AGB-code: 94068026

KVK-nummer: 92211682